Završni premazi

Premazi CENTURION


Sintetički završni premazi za postojanu zaštitu i dekoraciju metalnih i drvenih površina u enterijeru i eksterijeru. U FIRESTOP sistemu protivpožarne zaštite primenjuju se kao završna boja koja se nanosi preko ekspandujućih premaza FIRESTOP steel X-MART serije i FIRESTOP wood u cilju zaštite i dekoracije.

CENTURION B100


Sintetički brzosušivi emajl lak

Izrađen na bazi alkidnih smola, organskih rastvarača i pigmenata

Dostupan u nijansama po RAL ton karti

Nanošenje: airless pumpa, kompresorski pištolj, četka, valjak

Potrošnja: 5,5-6,5 m2/kg za 50-60 µm DFT

Sušenje: na dodir 1h; ponovno premazivanje nakon 6h, potpuno sušenje 24h

Karakteristike


Izuzetan kvalitet

Odlikuje se velikom pokrivnošću, dobrom adhezijom i čvrstinom filma koji ga čine otpornim na habanje i atmosferske uticaje

Jednostavna upotreba

Nanosi se prskanjem ili mazanjem nakon odgovarajućeg osnovnog premaza uz brzo međuslojno sušenje

Idealna zaštita ekspandujućih premaza

CENTURION 2K PUR S200


Sintetički dvokomponentni akril-poliuretanski premaz

Za dugotarajnu zaštitu metalnih građevinskih i industrijskih konstrukcija u eksterijeru izloženih atmosferskim, mehaničkim i hemijskim uticajima

Dostupan u nijansama po RAL ton karti

Nanošenje: airless pumpa, kompresorski pištolj, četka, valjak

Potrošnja: 4-5 m2/kg za 70 µm DFT

Sušenje: ponovno premazivanje nakon 8h, potpuno sušenje 24h

Karakteristike


Izuzetan kvalitet

Odlikuju se velikom pokrivnošću, dobrom adhezijom i čvrstinom filma koji ih čine otpornim na habanje i atmosferske uticaje

Jednostavna upotreba

Nanošenje prskanjem ili mazanjem nakon odgovarajućeg osnovnog premaza uz kratko međuslojno sušenje

Idealna zaštita ekspandujućih premaza