Prateći proizvodi


Primtec razredjivac pp

PRIMTEC RAZREĐIVAČ


Sintetički razređivač za osnovne i završne premaze.

Razređivač pogodan za rastvaranje osnovnih i završnih sintetičkih premaza iz linija Primtec i Centurion. U premaze se dodaje najčešće u količini 10-15% do postizanja radne viskoznosti u zavisnosti od načina aplikacije i uslova rada.

primtec razredjivac ep

Primtec razređivač EP


Sintetički razređivač za osnovne i završne epoksidne premaze.

Razređivač pogodan za rastvaranje osnovnih i završnih epoksidnih premaza iz linija Primtec steel 2K EP i Centurion 2K EP. U premaze se dodaje najčešće u količini 10-15% do postizanja radne viskoznosti u zavisnosti od načina aplikacije i uslova rada.

antikorozion

ANTIKOROZION


Sredstvo za uklanjanje i neutralisanje korozije na predmetima od gvožđa i čelika.

Primenom sredstva ANTIKOROZION odstranjuje se postojeća rđa i formira zaštitni sloj na metalu, kojim se zaustavlja dalje dejstvo korozije.

Metalne površine opterećene slojem oksida potrebno je prvo odmastiti organskim ratvaračem, a zatim osloboditi od grubih naslaga korozije mehaničkim putem. Zatim naneti ANTIKOROZION premazivanjem ili potapanjem. Posle kraćeg vremena na korodiranim površinama obrazuje se tanki sloj fosfata koji čvrsto prijanja za metal. Nakon sušenja, sa tretiranih površina obrisati beli praškasti sloj, iza koga ostaje tamno siva prevlaka koja štiti metal od korodiranja i ujedno predstavlja dobru osnovu za  nanošenje boja i lakova. Na jako korodiranim površinama postupak se može ponoviti.

motofus

MOTOFUS


Sredstvo za pranje automobilskih i drugih motora, čišćenje i odmašćivanje metalnih površina i delova.

Efikasno sredstvo za pranje, čišćenje i odmašćivanje motora i metalnih površina na bazi organskih rastvarača i tenzida.

Na motor ili metalnu površinu naneti MOTOFUS, sačekati oko 10 min i nakon toga oprati vodenim mlazom ili očistiti vlažnom krpom.

firestop-img-replace

FIRESTOP POPUNJIVAČ


Sredstvo za popravku oštećenja nastalih nakon nanošenja belih FIRESTOP intumescentnih premaza.

Premazno sredstvo za jednostavnu poravku manjih oštećenja nastalih na delovima konstrukcija odn. građevinskim elementima premazanim belim FIRESTOP premazima. Oštećenja se najčešće javljaju usled transporta i montaže elemenata, zatim nanošenja premaza u neadekvatnim uslovima temperature i vlažnosti vazduha, kao i izloženosti konstrukcija atmosferskim padavinama (kiša, sneg, grad) prilikom nanošenja i sušenja premaza i sl.

Kod manjih oštećenja otkloniti eventualne nečistoće, a zatim smirglom i špahtlom odstraniti oštećene delove FIRESTOP premaza. Zatim izvršiti popravke gitovanjem FIRESTOP popunjivačem. U slučaju oštećenja i antikorozivnog prajmera, neophodna je prvo njegova popravka, a zatim upotreba FIRESTOP popunjivača.

Termabond

TERMABOND


Termootporni lepak za lepljenje kamene vune i termoizolacionih folija u proizvodnji građevinskih izolacionih obloga.

Termootporni lepak na bazi rastvora natrijum-silikata. Koristi se u građevinarstvu u proizvodnji raznih vrsta termoizolacionih obloga od kamene vune u kombinaciji sa metalnim termoizolacionim folijama i dr. metalnim materijalima. Izrađen je na bazi rastvora natrijum-silikata, u formi bezmirisne bezbojne do bledo žućkaste viskozne tečnosti koja očvršćava sušenjem.

Nanosi se četkom ili valjkom na ravne, suve i čiste površine koje se lepe. Debljina nanosa zavisi od poroznosti površina koje se lepe. Sušenje traje nekoliko časova na standardnim uslovima, a potpuno očvršćavanje 24h.

Zizol

ŽIŽOL


Efikasno sredstvo za zaštitu drvene građe i konstrukcija od crvotočina.

Premazno sredstvo za dugotrajnu zaštitu drvene građe od žižaka i sl. štetnih organizama, izrađeno na bazi vodenog rastvora akrilnog veziva, formaldehida i metanola. Sa 1 litrom može se premazati 3-4m2 drvenih površina, u zavisnosti od stepena vlažnosti odn. vrste drveta.

Nanosi se prskanjem ili četkom na suvu i otprašenu drvenu površinu. Ukoliko je drvo već nagriženo nanošenje ponoviti više puta. Kod jakih crvotočina preporučuje se ubrizgavanje ŽIŽOLA špricom u rupice u drvetu. Prilikom rada obezbediti adekvatnu ventilaciju i koristiti ličnu zaštitnu opremu.