Prateći proizvodi

Prateći proizvodi


PRIMTEC RAZREĐIVAČ


Razređivač za osnovne i završne alkidne premaze.

Razređivač pogodan za rastvaranje osnovnih i završnih alkidnih premaza iz linija Primtec i Centurion, kao i pranje alata i opreme. U premaze se dodaje najčešće u količini 10-15% do postizanja radne viskoznosti u zavisnosti od načina aplikacije i uslova rada.

Primtec razređivač EP


Razređivač za osnovne i završne epoksidne premaze.

Razređivač pogodan za rastvaranje osnovnih i završnih epoksidnih premaza iz linija Primtec 2K EPOX i Centurion 2K EPOX, kao i pranje alata. U premaze se dodaje najčešće u količini 10-15% do postizanja radne viskoznosti u zavisnosti od načina aplikacije i uslova rada.

ANTIKOROZION


Sredstvo za uklanjanje i neutralisanje korozije na predmetima od gvožđa i čelika.

Primenom sredstva ANTIKOROZION odstranjuje se postojeća rđa i formira zaštitni sloj na metalu, kojim se zaustavlja dalje dejstvo korozije.

Metalne površine opterećene slojem oksida potrebno je prvo odmastiti organskim ratvaračem, a zatim osloboditi od grubih naslaga korozije mehaničkim putem. Zatim naneti ANTIKOROZION premazivanjem ili potapanjem. Posle kraćeg vremena na korodiranim površinama obrazuje se tanki sloj fosfata koji čvrsto prijanja za metal. Nakon sušenja, sa tretiranih površina obrisati beli praškasti sloj, iza koga ostaje tamno siva prevlaka koja štiti metal od korodiranja i ujedno predstavlja dobru osnovu za  nanošenje boja i lakova. Na jako korodiranim površinama postupak se može ponoviti.

MOTOFUS


Sredstvo za pranje automobilskih i drugih motora, čišćenje i odmašćivanje metalnih površina i delova.

Efikasno sredstvo za pranje, čišćenje i odmašćivanje motora i metalnih površina na bazi organskih rastvarača i tenzida.

Na motor ili metalnu površinu naneti MOTOFUS, sačekati oko 10 min i nakon toga oprati vodenim mlazom ili očistiti vlažnom krpom.

FIRESTOP POPUNJIVAČ


Sredstvo za popravku oštećenja nastalih nakon nanošenja belih FIRESTOP intumescentnih premaza.

Premazno sredstvo za jednostavnu poravku manjih oštećenja nastalih na delovima konstrukcija odn. građevinskim elementima premazanim belim FIRESTOP premazima. Oštećenja se najčešće javljaju usled transporta i montaže elemenata, zatim nanošenja premaza u neadekvatnim uslovima temperature i vlažnosti vazduha, kao i izloženosti konstrukcija atmosferskim padavinama (kiša, sneg, grad) prilikom nanošenja i sušenja premaza i sl.

Kod manjih oštećenja otkloniti eventualne nečistoće, a zatim smirglom i špahtlom odstraniti oštećene delove FIRESTOP premaza. Zatim izvršiti popravke gitovanjem FIRESTOP popunjivačem. U slučaju oštećenja i antikorozivnog prajmera, neophodna je prvo njegova popravka, a zatim upotreba FIRESTOP popunjivača.

Termabond

TERMABOND


Termootporni lepak za lepljenje kamene vune i termoizolacionih folija u proizvodnji građevinskih izolacionih obloga.

Termootporni lepak na bazi rastvora natrijum-silikata. Koristi se u građevinarstvu u proizvodnji raznih vrsta termoizolacionih obloga od kamene vune u kombinaciji sa metalnim termoizolacionim folijama i dr. metalnim materijalima. Izrađen je na bazi rastvora natrijum-silikata, u formi bezmirisne bezbojne do bledo žućkaste viskozne tečnosti koja očvršćava sušenjem.

Nanosi se četkom ili valjkom na ravne, suve i čiste površine koje se lepe. Debljina nanosa zavisi od poroznosti površina koje se lepe. Sušenje traje nekoliko časova na standardnim uslovima, a potpuno očvršćavanje 24h.

ŽIŽOL TOTAL PROTECT


Efikasno sredstvo za zaštitu drveta u eksterijeru od štetnih insekata, buđi i plavih plesni koje izazivaju truljenje i modrenje drveta.

Tečni prajmer izrađen na bazi vodenog rastvora alkidne smole i aktivnih supstanci 3-jodo-2-propinil butilkarbamata, propikonazola i permetrina – efikasnih fungicida i insekticida. Potrošnja: 120-150 ml/m2 u zavisnosti od vrste i načina obrade drveta, kao i metode aplikacije. Nanosi se mazanjem ili prskanjem na suvu i otprašenu drvenu površinu.