FIRESTOP X-MART DF 120

FIRESTOP X-MART DF 120


Ekspandujući (intumescentni) vodorastvorni premaz za protivpožarnu zaštitu, izolaciju i zaptivanje spojnica – zazora između građevinskih konstrukcija

Jednokomponentni beli mat premaz na vodenoj bazi

Atestirana vatrootpornost do 180 min

Nanošenje: četka, špahtla, airless pumpa, kompresorski pištolj

Potrošnja: 1,8 kg/m2 za 1000 µm DFT

Vreme sušenja: nekoliko časova, u zavisnosti od temperature, vlažnosti i strujanja vazduha, kao i debljine nanetog filma