FIRESTOP CF-120

FIRESTOP CF-120


Ekspandujući (intumescentni) vodorastvorni premaz za protivpožarnu zaštitu kablovskih i cevnih otvora

Jednokomponentni beli mat premaz na vodenoj bazi

Atestirana vatrootpornost do 120 min

Nanošenje: četka, špahtla

Potrošnja: 1,85 kg/m2 za 1000µm DFT

Vreme sušenja: nekoliko časova, u zavisnosti od temperature, vlažnosti i strujanja vazduha, kao i debljine nanetog filma

FIRESTOP sistem PP zaštite prodora kablova i cevi


Intumescentni premaz FIRESTOP CF 120

Kablovski snop ili cev

Kablovski nosač

Ploče od kamene vune, tvrdo presovane (150 kg/m3)

Cevak od tvrdo presovane kamene vune