Antikorozivni premazi

PRIMTEC steel


Osnovni antikorozivni premaz za zaštitu čeličnih konstrukcija, profila i metalnih elemenata. U FIRESTOP sistemu protivpožarne zaštite upotrebljava se kao prajmer koji se nanosi na čelične površine pre ekspandujućeg premaza FIRESTOP steel

Sintetički brzosušivi antikorozivni prajmer

Izrađen na bazi alkidnih smola, organskih rastvarača i antikorozivnih pigmenata

Dostupan u oksid crvenoj i sivoj boji

Nanošenje: airless pumpa, kompresorski pištolj, četka, valjak

Potrošnja: 1 kg pokriva 5-6 m2 u dva sloja

Sušenje: na dodir 1h; ponovno premazivanje nakon 6h, potpuno sušenje 24h

Primtec steel 2K EP


Epoksidni antikorozivni prajmer za zaštitu čelika, pocinkovanih površina, aluminijuma i dr. metalnih elemenata izloženih mehaničkim i hemijskim uticajima. U FIRESTOP sistemu protivpožarne zaštite upotrebljava se kao osnovni premaz pre nanošenja ekspandujućeg premaza FIRESTOP steel

Sintetički dvokomponentni antikorozivni prajmer

Izrađen na bazi epoksidnih smola, organskih rastvarača i antikorozivnih pigmenata

Dostupan u oksid crvenoj i sivoj boji

Nanošenje: airless pumpa, kompresorski pištolj, četka, valjak

Potrošnja: 1 kg pokriva 4-5 m2 u dva sloja

Sušenje: na dodir 3-4h; ponovno premazivanje nakon min 4h, potpuno sušenje 24h

Karakteristike


Efikasna antikorozivna zaštita

Odlična adhezivnost na metalnu površinu i otpornost na spoljne atmosferske uticaje

Jednostavna upotreba

Nanošenje prskanjem ili mazanjem uz brzo međuslojno sušenje omogućava dinamičnije izvođenje radova

Idealna podloga za ekspandujući premaz