Zaštita zazora i dilatacija

Zaštita zazora i dilatacija


Intumescentni premazi se koriste i kao efikasna protivpožarna zaštita za izolaciju i zaptivanje spojnica – zazora između građevinskih konstrukcija i spojeva kod kojih su moguća pomeranja. Na ovaj način sprečava se širenje vatre najčešće kroz prodore između čeličnih konstrukcija i zidnih provršina izrađenih od različitih građevinskih materijala.

Naše rešenje u ovoj oblasti predstavlja sistem zasnovan na premazu FIRESTOP X-MART DF 120. Protivpožarni premaz se koristi u kombinaciji sa pločama od tvrdo presovane kamene vune koje se premazuju sa svih strana. U slučaju požara i ekspanzije premaza, formirana izolaciona karbonska pena služi kao zaštita i protivpožarna barijera na zazorima i spojevima u određenom vremenskom periodu.