Zaštita prodora kablova i cevi

Zaštita prodora kablova i cevi


Pored upotrebe intumescentnih premaza u cilju očuvanja stabilnosti, nosivosti i povećanja protivpožarne otpornosti građevinskih konstrukcija, bitan segment pasivne protivpožarne zaštite predstavljaju i sistemi za izolaciju prodora kablovskih i cevnih instalacija. Razvoj tehnologije rezultirao je prisustvom guste mreže energetskih i signalnih kablova u savremenim građevinama, počev od industrijskih do javnih i stambenih objekata.

Uprkos izolaciji koja je sastavni deo kablova i koja ih najčešće čini materijalom male zapaljivosti, u slučaju požara oni ipak značajno doprinose ukupnom požarnom opterećenju jer mogu prenositi vatru iz jednog dela objekta u drugi kroz prodore u zidovima i plafonima.

Intumescentni premazi daju rešenje i u ovim slučajevima, kao komponenta izolacionih sistema koji sprečavaju širenje toplote, vatre i dima kroz prodore kablova i cevi. Po svom sastavu slični su intumescentnim premazima za zaštitu građevinskih konstrukcija, ali imaju manji faktor ekspanzije. Njihova zaštitna uloga u požaru ogleda se u sprečavanju širenje vatre kroz prodore kablova i očuvanju funkcionalnosti kablova.

Naše rešenje u ovoj oblasti predstavlja sistem zasnovan na premazu FIRESTOP CF 120. Sistem sadrži nekoliko komponenata koje štite prodor u protivpožarnoj pregradi kroz koju prolaze kablovske i cevne instalacije: kablovski snop ili cev, kablovski nosač, zatim ploče i cevak od tvrdo presovane kamene vune koji obezbeđuju zatvaranje i popunjavanje otvora u zidovima, odn. pregradama i intumescentni premaz FIRESTOP CF 120 kojim se ostali elementi premazuju.

Slično kao kod zaštite čeličnih i drvenih građevinskih konstrukcija, mehanizam delovanja intumescentnog premaza FIRESTOP CF 120 usled požara se ogleda u formiranju izolacionog karbonskog materijala, koji u kombinaciji sa ostalim elementima sitema služi kao protivpožarna barijera na kablovima i cevima u određenom vremenskom periodu.