Zaštita drvenih konstrukcija

Zaštita drvenih konstrukcija


Drvo predstavlja prirodan i tradicionalno veoma zastupljen materijal u građevinarstvu. Nezaštićeno drvo spada u zapaljive materijale, što u slučaju požara dovodi do male otpornosti drvenih građevinskih elemenata na požar.

Delujući u okviru pasivne zaštite od požara FIRESTOP intumescentni premazi izoluju i snižavaju temperaturu građevinskih konstrukcija, čime povećavaju njihovu požarnu otpornost i obezbeđuju efikasnu zaštitu. Na taj način FIRESTOP premazi povećavaju ukupnu otpornost drvenih elemenata na požar, za razliku od drugih premaza koji smanjuju samo njihovu zapaljivost.

zaštite

Primena FIRESTOP intumescentnih premaza je najizraženija u fazi potpuno razvijenog požara kada se nosivost drvenih elemenata štiti do 90 minuta.

Dijagram razvoja požara, reakcije građevinskog materijala i otpornost građevinskih konstrukcija prema požaru

U našoj ponudi se nalaze dva sistema za protivpožarnu zaštitu drveta


Beli

zasnovan na intumescentnom premazu

FIRESTOP wood

Transparentni

zasnovan na intumescentnom premazu

FIRESTOP wood X-MART CC

FIRESTOP intumescentni premazi za drvo pružaju efikasnu zaštitu drvenih elemenata i konstrukcija u periodu 30, 60 i 90 min. Izrađeni su od kvalitetnih sirovina na vodenoj bazi i zadovoljavaju visoke ekološke zahteve. Pored izuzetnih PP performansi odlikuje ih i jednostavna primena, ekonomičnost i trajnost zaštite.

U kombinaciji sa adekvatnim osnovnim premazom i dekorativnim završnim lakom, doprinose zaštiti drveta od atmosferskih uticaja i estetskoj dopadljivosti tretiranih elemenata.

Protivpožarna zaštita drveta se može u određenim slučajevima izvesti i bez učešća prajmera i završnih premaza, što zavisi od namene drvenih elemenata, estetskih zahteva, uticaja atmosferskih prilika i sl. Na primer, protivpožarnost nosećih drvenih elemenata krovne konstrukcije se može postići samo upotrebom premaza FIRESTOP wood, jer je prilikom aplikacije premaz zaštićen od atmosferskih padavina krovnim panelima ili crepom, a bela boja je prihvatljiva kao estetski zahtev za finalni izgled konstukcije.

Upotreba transparentnog premaza FIRESTOP wood X-MART CC pored PP zaštite u trajanju do 60 min, omogućava postizanje i dodatne dekorativnosti drvenih elemenata koje zadržavaju vidljivu priprodnu boju i strukturu.

Preporučujemo konsultaciju sa Tehničkim servisom oko izbora napogodnijeg sistema prema zahtevima projekta.