Zaštita drvenih konstrukcija


Drvo predstavlja prirodan i tradicionalno veoma zastupljen materijal u građevinarstvu. Nezaštićeno drvo spada u zapaljive materijale, što u slučaju požara dovodi do male otpornosti drvenih građevinskih elemenata na požar. Za razliku od čelika, koji je dobar provodnik toplote, drvo se ipak lakše štiti i rešenja za zaštitu su dosta jednostavnija.

Delujući u okviru pasivne zaštite od požara FIRESTOP intumescentni premazi izoluju i snižavaju temperaturu građevinskih konstrukcija i tako znatno utiču na njihove požarne osobine, odnosno požarnu otpornost.

Na ovaj način u slučaju zaštite drveta, FIRESTOP wood protivpožarni premazi povećavaju ukupnu otpornost drvenih elemenata na požar, za razliku od drugih premaza koji samo smanjuju njihovu zapaljivost.

zaštite

Primena FIRESTOP intumescentnih premaza je najizraženija u fazi potpuno razvijenog požara kada se nosivost drvenih elemenata štiti do 90 minuta.

Dijagram razvoja pozara, reakcije gradjevinskog materijala i otpornost gradjevinskih konstrukcija prema pozaru

Dijagram razvoja požara, reakcije građevinskog materijala i otpornost građevinskih konstrukcija prema požaru

U našoj ponudi nalaze se dva sistema za protivpožarnu zaštitu drveta


FIRESTOP wood

Beli (pokrivni), zasnovan na intumescentnom premazu

FIRESTOP wood 2K CC

Transparentni, zasnovan na intumescentnom premazu

FIRESTOP intumescentni premazi za drvo pružaju efikasnu zaštitu drvenih elemenata i konstrukcija u periodu do 90 min. Izrađeni su od kvalitetnih sirovina na vodenoj bazi i zadovoljavaju visoke ekološke zahteve. U kombinaciji sa adekvatnim osnovnim premazom i dekorativnim završnim lakom, doprinose zaštiti drveta od atmosferskih uticaja i estetskoj dopadljivosti tretiranih elemenata. Pored izuzetnih PP performansi odlikuje ih i jednostavna primena, ekonomičnost i trajnost zaštite.

Protivpožarna zaštita drvenih elementa može se u mnogim slučajevima izvesti i bez učešća prajmera i završnih premaza, naravno u zavisnosti od namene drvenih elemenata, estetskih zahteva i uticaja atmosferskih prilika.

Na primer, u slučaju tretmana nosećih drvenih elemenata krova ili sl. elemenata, protivpožarnost se može postići premazivanjem samo belim intumescentnim premazom FIRESTOP wood, jer je premaz zaštićen od atmosferskih padavina krovnim panelima ili crepom i nije potrebno postići dodatne dekorativne zahteve.

U slučaju transparentnog PP sistema zasnovanog na premazu FIRESTOP wood 2K CC za tretman površina u enterijeru, upotreba prajmera i završnog laka je neophodna.