Tabele profila


Okrugle elektrovarene šavne cevi

profil-okrugle-elektrovarene-savne-cevi

Kvadratne elektrovarene šavne cevi

profil kvadratne cevi

Pravougaone elektrovarene šavne cevi

profil pravougaone cevi

Toplovaljani jednokraki “L” profili

profil jednokraki L

Toplovaljani raznokraki “L” profili

profil raznokraki L

Toplovaljani nosači “UNP”

profil UNP

Toplovaljani nosači “INP”

profil-INP

Toplovaljani nosači “IPE”

profil IPE

Toplovaljani nosači “IPB”

profil IPB

Toplovaljani nosači “IPBv”

profil IPBv

Toplovaljani nosači “IPB I”

profil IPB I