Merenje i kontrola


U oblasti primene FIRESTOP sistema protivpožarne zaštite naša kompanija poseduje merne uređaje za kontrolu parametara bitnih za pravilnu aplikaciju premaza

Aparati za merenje debjline suvog filma premaza (do 5500 μm) na metalnim, drvenim i dr. površinama

Aparati za merenje atmosferskih uslova (vlažnosti vazduha, temperature ambijenta, temperature površine, tačke rosišta)

Aparat za merenje protoka vazduha

Aparat za lasersko merenje temperature površine

Aparati za merenje prionljivosti/ adhezije premaza („cross cut“ i „pull off” testeri)