Merenje i kontrola

Merenje i kontrola


U oblasti primene FIRESTOP sistema protivpožarne zaštite naša kompanija poseduje merne uređaje za kontrolu parametara bitnih za pravilnu aplikaciju premaza

Aparati za merenje debjline suvog filma premaza (do 5500 μm) na metalnim, drvenim i dr. površinama
Aparati za merenje atmosferskih uslova (vlažnosti vazduha, temperature ambijenta, temperature površine, tačke rosišta)
Aparat za merenje protoka vazduha
Aparat za lasersko merenje temperature površine
Aparati za merenje prionljivosti/ adhezije premaza („cross cut“ i „pull off” testeri)