Merenje i kontrola


U oblasti primene FIRESTOP sistema protivpožarne zaštite naša kompanija poseduje merne uređaje za kontrolu parametara bitnih za pravilnu aplikaciju premaza

Aparat za merenje suve debjline filma (do 5500 μm)

Aparat za merenje atmosferskih uslova (vlažnosti vazduha, temperature ambijenta, temperature površine, tačke rosišta)

Aparat za merenje protoka vazduha

Aparat za lasersko merenje temperature površine

Aparat za merenje prionljivosti / adhezije

Alat za merenje i kontrolu