Formular za kupce

Obrazac za naručivanje PP premaza


Zaštita čelika


Naziv firme

Kontakt osoba

Broj telefona

E-mail adresa

Zahtevano vreme zaštite
min

Naziv i lokacija objekta

Napomene

Tip profila / elementa Broj komada Dužina profila (m) Masa profila (kg)

Zaštita drveta


Naziv firme

Kontakt osoba

Broj telefona

E-mail adresa

Zahtevano vreme zaštite
min

Ukupna površina za PP zaštitu

Namena konstrukcije

Naziv i lokacija objekta

Napomene