Mart 2018.

U Beogradu je otvoren hotel Hilton Belgrade na kome su ugrađeni premazi FIRESTOP sistema. Pored funkcionalnosti – antikorozivne i protivpožarne zaštite konstrukcije, FIRESTOP premazi su zadovoljili i visoke estetske standarde u unutrašnjem i spoljnom uređenju objekta.

Share this post